Uslug-cennik.pl

Bełchatów

Bełchatów
Menu
Strona główna >> Usługi pogrzebowe

CENNIK USŁUG » usługi pogrzebowe » Bełchatów

Nazwa Cena, zl. jednostka miary
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby do 6 lat lub urny do grobu ziemnego 392 zl.   
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat do grobu ziemnego 639 zl.   
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat do grobu ziemnego pogłębionego 806 zl.   
Umieszczenie w grobie murowanym trumny ze zwłokami osoby do 6 lat lub urny 199 zl.   
Umieszczenie w grobie murowanym trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat 290 zl.   
Umieszczenie urny z prochami w niszy urnowej lub wnęce urnowej w grobie ziemnym 178 zl.   
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 264 zl.   
Założenie wsporników - szyn w grobie murowanym wraz z kosztem wsporników 212 zl.   
Otwarcie i zamknięcie części podziemnej nieukończonego grobu murowanego 189 zl.   
Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego z płytą pionową 155 zl.   
Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego z płytą poziomą 283 zl.   
Demontaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby do 6 lat 177 zl.   
Demontaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat 269 zl.   
Rozebranie mogiły żużlowej 253 zl.   
Tymczasowy montaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby do 6 lat 109 zl.   
Tymczasowy montaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat 246 zl.   
Przyjęcie gruzu powstałego po pracach kamieniarskich przy wymianie nagrobka na grobie ziemnym lub nawierzchni na grobie murowanym 225 zl.   
Przyjęcie gruzu powstałego po pracach kamieniarskich, takich jak: rozbiórka nagrobka do pochowania, gruzu z fundamentów nagrobka lub wylewki 53 zl.   
Wykopanie lub wkopanie krzyża na mogile ziemnej. Za każdą czynność oddzielnie 27 zl.   
Jednorazowy wjazd do prac budowlano - montażowych przy danej lokalizacji grobu 75 zl.   
Udostępnienie do pogrzebu znicza lub katafalku 51 zl.   
Wynajem autokaru (miasto – cmentarz - miasto za każde rozpoczęte 30 min.) 75 zl.   
Przewóz księdza do pogrzebu na trasie parafia – cmentarz -parafia 80 zl.   
Przewoz trumny 119 zl.   
Przewoz trumny dziecka do lat 6 85 zl.   
Przewóz trumny ze zwłokami w skrzyni hermetycznej (wynajem skrzyni) 298 zl.   
Zwłok dziecka do lat 6 89 zl.   
Zwłok na noszach w godzinach 8.00 - 16.00 149 zl.   
Zwłok na noszach w godzinach 16.00 - 8.00 oraz sobota i dni świąteczne 244 zl.   
Zwłok w trumnie 149 zl.   
*Ceny te są uzyskane metodami statystyki matematycznej. Przedstawione ceny mogą być większe lub mniejsze od cen, prezentowanych przez firmy w wybranym regionie.


Firmy » Bełchatów
Dodaj firmę >>
Wszystkie firmy >>

Ostatnio dodane ogłoszenia » Bełchatów
Dodaj ogłoszenie >>
Wszystkie ogłoszenia >>