Uslug-cennik.pl

J

J
Menu
Strona główna >> Usługi pogrzebowe

CENNIK USŁUG » usługi pogrzebowe » J

Nazwa Cena, zl. jednostka miary
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby do 6 lat lub urny do grobu ziemnego 364 zl.   
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat do grobu ziemnego 593 zl.   
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat do grobu ziemnego pogłębionego 748 zl.   
Umieszczenie w grobie murowanym trumny ze zwłokami osoby do 6 lat lub urny 185 zl.   
Umieszczenie w grobie murowanym trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat 269 zl.   
Umieszczenie urny z prochami w niszy urnowej lub wnęce urnowej w grobie ziemnym 165 zl.   
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 245 zl.   
Założenie wsporników - szyn w grobie murowanym wraz z kosztem wsporników 197 zl.   
Otwarcie i zamknięcie części podziemnej nieukończonego grobu murowanego 175 zl.   
Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego z płytą pionową 144 zl.   
Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego z płytą poziomą 263 zl.   
Demontaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby do 6 lat 164 zl.   
Demontaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat 250 zl.   
Rozebranie mogiły żużlowej 234 zl.   
Tymczasowy montaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby do 6 lat 102 zl.   
Tymczasowy montaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat 228 zl.   
Przyjęcie gruzu powstałego po pracach kamieniarskich przy wymianie nagrobka na grobie ziemnym lub nawierzchni na grobie murowanym 209 zl.   
Przyjęcie gruzu powstałego po pracach kamieniarskich, takich jak: rozbiórka nagrobka do pochowania, gruzu z fundamentów nagrobka lub wylewki 49 zl.   
Wykopanie lub wkopanie krzyża na mogile ziemnej. Za każdą czynność oddzielnie 25 zl.   
Jednorazowy wjazd do prac budowlano - montażowych przy danej lokalizacji grobu 69 zl.   
Udostępnienie do pogrzebu znicza lub katafalku 47 zl.   
Wynajem autokaru (miasto – cmentarz - miasto za każde rozpoczęte 30 min.) 69 zl.   
Przewóz księdza do pogrzebu na trasie parafia – cmentarz -parafia 74 zl.   
Przewoz trumny 111 zl.   
Przewoz trumny dziecka do lat 6 78 zl.   
Przewóz trumny ze zwłokami w skrzyni hermetycznej (wynajem skrzyni) 277 zl.   
Zwłok dziecka do lat 6 83 zl.   
Zwłok na noszach w godzinach 8.00 - 16.00 138 zl.   
Zwłok na noszach w godzinach 16.00 - 8.00 oraz sobota i dni świąteczne 226 zl.   
Zwłok w trumnie 138 zl.   
*Ceny te są uzyskane metodami statystyki matematycznej. Przedstawione ceny mogą być większe lub mniejsze od cen, prezentowanych przez firmy w wybranym regionie.Ostatnio dodane ogłoszenia » J
Dodaj ogłoszenie >>
Wszystkie ogłoszenia >>