Uslug-cennik.pl

Zakroczym

Zakroczym
Menu
Strona główna >> Usługi pogrzebowe

CENNIK USŁUG » usługi pogrzebowe » Zakroczym

Nazwa Cena, zl. jednostka miary
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby do 6 lat lub urny do grobu ziemnego 567 zl.   
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat do grobu ziemnego 925 zl.   
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat do grobu ziemnego pogłębionego 1 166 zl.   
Umieszczenie w grobie murowanym trumny ze zwłokami osoby do 6 lat lub urny 288 zl.   
Umieszczenie w grobie murowanym trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat 420 zl.   
Umieszczenie urny z prochami w niszy urnowej lub wnęce urnowej w grobie ziemnym 257 zl.   
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 381 zl.   
Założenie wsporników - szyn w grobie murowanym wraz z kosztem wsporników 306 zl.   
Otwarcie i zamknięcie części podziemnej nieukończonego grobu murowanego 273 zl.   
Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego z płytą pionową 224 zl.   
Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego z płytą poziomą 410 zl.   
Demontaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby do 6 lat 256 zl.   
Demontaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat 390 zl.   
Rozebranie mogiły żużlowej 365 zl.   
Tymczasowy montaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby do 6 lat 158 zl.   
Tymczasowy montaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat 355 zl.   
Przyjęcie gruzu powstałego po pracach kamieniarskich przy wymianie nagrobka na grobie ziemnym lub nawierzchni na grobie murowanym 325 zl.   
Przyjęcie gruzu powstałego po pracach kamieniarskich, takich jak: rozbiórka nagrobka do pochowania, gruzu z fundamentów nagrobka lub wylewki 76 zl.   
Wykopanie lub wkopanie krzyża na mogile ziemnej. Za każdą czynność oddzielnie 39 zl.   
Jednorazowy wjazd do prac budowlano - montażowych przy danej lokalizacji grobu 108 zl.   
Udostępnienie do pogrzebu znicza lub katafalku 73 zl.   
Wynajem autokaru (miasto – cmentarz - miasto za każde rozpoczęte 30 min.) 108 zl.   
Przewóz księdza do pogrzebu na trasie parafia – cmentarz -parafia 115 zl.   
Przewoz trumny 173 zl.   
Przewoz trumny dziecka do lat 6 122 zl.   
Przewóz trumny ze zwłokami w skrzyni hermetycznej (wynajem skrzyni) 431 zl.   
Zwłok dziecka do lat 6 129 zl.   
Zwłok na noszach w godzinach 8.00 - 16.00 216 zl.   
Zwłok na noszach w godzinach 16.00 - 8.00 oraz sobota i dni świąteczne 352 zl.   
Zwłok w trumnie 216 zl.   
*Ceny te są uzyskane metodami statystyki matematycznej. Przedstawione ceny mogą być większe lub mniejsze od cen, prezentowanych przez firmy w wybranym regionie.


Firmy » Zakroczym
Dodaj firmę >>
Wszystkie firmy >>

Ostatnio dodane ogłoszenia » Zakroczym
Dodaj ogłoszenie >>
Wszystkie ogłoszenia >>