Uslug-cennik.pl

Menu

Geodeta

Wyślij wiadomość do kontrahenta

Region: Województwo Wielkopolskie
Miasto: Poznań
Adres:
Telefon:
Witryna internetowa:
E-mail: m.geppert@wp.pl
O firmie:
Zleceniobiorca wykonuje:
Prace geodezyjne

Ogłoszenia firmy:Brak ogłoszeń

Cenniki wykonawcy:


Nazwa Cena, zl. jednostka miary Uwagi
Podział nieruchomości:
a) na dwie działki  1 600 zl.     
b) każda następna działka  500 zl.     
Rozgraniczenie nieruchomości:
a) do 2 punktów  1 700 zl.     
b) za każdy następny  200 zl.     
Odszukanie znaków granicznych:
a) pierwszy punkt  400 zl.     
b) każdy następny  100 zl.     
Aktualizacja mapy do celów projektowych–duże obiekty:  550 zl.     
a) wersja analogowa  600 zl.     
b) wersja numeryczna  1 000 zl.     
Wytyczenie osi konstrukcyjnych budynku z przeniesieniem na profile
a) do 4 osi – za każdą oś  450 zl.     
b) każda następna oś  50 zl.     
Wytyczenie różnych obiektów (uzbrojenie podziemne, kolizje, mała architektura itp.)
a) pierwszy punkt  150 zl.     
b) każdy następny  50 zl.     
Założenie reperów roboczych ( budowa )
a) pierwszy  150 zl.     
b) każdy następny  50 zl.     
Geodezyjna obsługa inwestycji:
a) zespół do 4 godzin  450 zl.     
b) do 8 godzin  900 zl.     
Inwentaryzacja budynku ( dom jednorodzinny )- bez przyłączy
Inwentaryzacja przyłączy do budynku:  700 zl.     
a) pojedyncze  350 zl.     
b) następne  150 zl.     
Inwentaryzacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej, Tele
a) pojedyncze  300 zl.     
b) następne  50 zl.     
Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu ( w, g, e, t, co……)
a) Pierwszy hektometr  400 zl.     
b) następny  100 zl.     
Mapa do celów prawnych z ustaleniem i pomiarem granic
a) działka  1 500 zl.     
b) następna – przyległa  300 zl.     
Obsługa, badanie, pomiar kontrolny suwnic, tyczenie osi szyn 100 metrów torowisko  1 500 zl.     


Zdjęcia wykonawcy:

Brak zdjęć.

Komentarze
Dodaj komentarz
Nazwa firmy
Komentarz
Rozwiąż zadanie: 6+3 =