Uslug-cennik.pl

Województwo Lubelskie

Województwo Lubelskie
Menu
Strona główna >> Usługi pogrzebowe

CENNIK USŁUG » usługi pogrzebowe » Województwo Lubelskie

Nazwa Cena, zl. jednostka miary
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby do 6 lat lub urny do grobu ziemnego 379 zl.   
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat do grobu ziemnego 619 zl.   
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat do grobu ziemnego pogłębionego 781 zl.   
Umieszczenie w grobie murowanym trumny ze zwłokami osoby do 6 lat lub urny 193 zl.   
Umieszczenie w grobie murowanym trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat 281 zl.   
Umieszczenie urny z prochami w niszy urnowej lub wnęce urnowej w grobie ziemnym 172 zl.   
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 255 zl.   
Założenie wsporników - szyn w grobie murowanym wraz z kosztem wsporników 205 zl.   
Otwarcie i zamknięcie części podziemnej nieukończonego grobu murowanego 183 zl.   
Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego z płytą pionową 150 zl.   
Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego z płytą poziomą 274 zl.   
Demontaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby do 6 lat 171 zl.   
Demontaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat 261 zl.   
Rozebranie mogiły żużlowej 245 zl.   
Tymczasowy montaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby do 6 lat 106 zl.   
Tymczasowy montaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat 238 zl.   
Przyjęcie gruzu powstałego po pracach kamieniarskich przy wymianie nagrobka na grobie ziemnym lub nawierzchni na grobie murowanym 218 zl.   
Przyjęcie gruzu powstałego po pracach kamieniarskich, takich jak: rozbiórka nagrobka do pochowania, gruzu z fundamentów nagrobka lub wylewki 51 zl.   
Wykopanie lub wkopanie krzyża na mogile ziemnej. Za każdą czynność oddzielnie 26 zl.   
Jednorazowy wjazd do prac budowlano - montażowych przy danej lokalizacji grobu 72 zl.   
Udostępnienie do pogrzebu znicza lub katafalku 49 zl.   
Wynajem autokaru (miasto – cmentarz - miasto za każde rozpoczęte 30 min.) 72 zl.   
Przewóz księdza do pogrzebu na trasie parafia – cmentarz -parafia 77 zl.   
Przewoz trumny 116 zl.   
Przewoz trumny dziecka do lat 6 82 zl.   
Przewóz trumny ze zwłokami w skrzyni hermetycznej (wynajem skrzyni) 289 zl.   
Zwłok dziecka do lat 6 87 zl.   
Zwłok na noszach w godzinach 8.00 - 16.00 144 zl.   
Zwłok na noszach w godzinach 16.00 - 8.00 oraz sobota i dni świąteczne 236 zl.   
Zwłok w trumnie 144 zl.   
*Ceny te są uzyskane metodami statystyki matematycznej. Przedstawione ceny mogą być większe lub mniejsze od cen, prezentowanych przez firmy w wybranym regionie.


Firmy » Województwo Lubelskie MEMORIAL

Dodaj firmę >>
Wszystkie firmy >>

Ostatnio dodane ogłoszenia » Województwo Lubelskie
Dodaj ogłoszenie >>
Wszystkie ogłoszenia >>