Uslug-cennik.pl

Województwo Pomorskie

Województwo Pomorskie
Menu
Strona główna >> Usługi pogrzebowe

CENNIK USŁUG » usługi pogrzebowe » Województwo Pomorskie

Nazwa Cena, zl. jednostka miary
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby do 6 lat lub urny do grobu ziemnego 422 zl.   
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat do grobu ziemnego 688 zl.   
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat do grobu ziemnego pogłębionego 868 zl.   
Umieszczenie w grobie murowanym trumny ze zwłokami osoby do 6 lat lub urny 214 zl.   
Umieszczenie w grobie murowanym trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat 312 zl.   
Umieszczenie urny z prochami w niszy urnowej lub wnęce urnowej w grobie ziemnym 191 zl.   
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 283 zl.   
Założenie wsporników - szyn w grobie murowanym wraz z kosztem wsporników 228 zl.   
Otwarcie i zamknięcie części podziemnej nieukończonego grobu murowanego 203 zl.   
Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego z płytą pionową 167 zl.   
Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego z płytą poziomą 305 zl.   
Demontaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby do 6 lat 190 zl.   
Demontaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat 290 zl.   
Rozebranie mogiły żużlowej 272 zl.   
Tymczasowy montaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby do 6 lat 118 zl.   
Tymczasowy montaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat 264 zl.   
Przyjęcie gruzu powstałego po pracach kamieniarskich przy wymianie nagrobka na grobie ziemnym lub nawierzchni na grobie murowanym 242 zl.   
Przyjęcie gruzu powstałego po pracach kamieniarskich, takich jak: rozbiórka nagrobka do pochowania, gruzu z fundamentów nagrobka lub wylewki 57 zl.   
Wykopanie lub wkopanie krzyża na mogile ziemnej. Za każdą czynność oddzielnie 29 zl.   
Jednorazowy wjazd do prac budowlano - montażowych przy danej lokalizacji grobu 80 zl.   
Udostępnienie do pogrzebu znicza lub katafalku 55 zl.   
Wynajem autokaru (miasto – cmentarz - miasto za każde rozpoczęte 30 min.) 80 zl.   
Przewóz księdza do pogrzebu na trasie parafia – cmentarz -parafia 86 zl.   
Przewoz trumny 128 zl.   
Przewoz trumny dziecka do lat 6 91 zl.   
Przewóz trumny ze zwłokami w skrzyni hermetycznej (wynajem skrzyni) 321 zl.   
Zwłok dziecka do lat 6 96 zl.   
Zwłok na noszach w godzinach 8.00 - 16.00 160 zl.   
Zwłok na noszach w godzinach 16.00 - 8.00 oraz sobota i dni świąteczne 262 zl.   
Zwłok w trumnie 160 zl.   
*Ceny te są uzyskane metodami statystyki matematycznej. Przedstawione ceny mogą być większe lub mniejsze od cen, prezentowanych przez firmy w wybranym regionie.Ostatnio dodane ogłoszenia » Województwo Pomorskie
Dodaj ogłoszenie >>
Wszystkie ogłoszenia >>