Uslug-cennik.pl

Województwo Świętokrzyskie

Województwo Świętokrzyskie
Menu
Strona główna >> Usługi księgowe

CENNIK USŁUG » usługi księgowe » Województwo Świętokrzyskie

Nazwa Cena, zl. jednostka miary
Ewidencja ryczałtowa bez VAT do 50 dokumentów 141 zl.   
za każdy następny dokument 1 zl.   
Ewidencja ryczałtowa z VAT do 50 dokumentów 159 zl.   
za każdy następny dokument 1 zl.   
Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez VAT do 20 dokumentów 141 zl.   
od 21 do 50 dokument 169 zl.   
za każdy następny dokument 1 zl.   
Podatkowa księga przychodów i rozchodów z VAT do 20 dokumentów 159 zl.   
od 21 do 50 dokument 188 zl.   
za każdy następny dokument 1 zl.   
Księga Handlowa do 50 dokumentów 657 zl.   
od 51 do 100 dokument 844 zl.   
od 101 do 150 dokument 938 zl.   
za każdy następny dokument 1 zl.   
(cena zależna od ilości pracowników) dokumentacja pracownicza za 1 pracownika 33 zl.   
ZUS właściciela 15 zl.   
Założenie firmy jednoosobowej 469 zl.   
Założenie spółki osobowej, sp. z o.o.1) 938 zl.   
Wykonanie informacji dodatkowej dla Departamentu Pożytku Publicznego 188 zl.   
Wykonanie Sprawozdania zarządu 235 zl.   
Sporządzenie polityki rachunkowości 469 zl.   
Sporządzenie zasad obiegu dokumentów 469 zl.   
Ustalenie planu kont 188 zl.   
Sporządzanie wezwań do zapłaty, monitów, not - szt 5 zl.   
Sporządzanie noty korygującej - szt 5 zl.   
Przygotowanie sprawozdań do GUS - szt 28 zl.   
PIT roczny - szt 47 zl.   
Sporządzenie deklaracji PCC - szt 23 zl.   
Sporządzanie raportów kasowych - strona 28 zl.   
Sporządzanie umów zleceń - sztuka 14 zl.   
Sporządzanie Protokołu Zgromadzenia Wspólników 235 zl.   
*Ceny te są uzyskane metodami statystyki matematycznej. Przedstawione ceny mogą być większe lub mniejsze od cen, prezentowanych przez firmy w wybranym regionie.


Firmy » Województwo Świętokrzyskie KORYFEUSZ Stanisława Sendecka

Dodaj firmę >>
Wszystkie firmy >>

Ostatnio dodane ogłoszenia » Województwo Świętokrzyskie
Dodaj ogłoszenie >>
Wszystkie ogłoszenia >>