Uslug-cennik.pl

Województwo Świętokrzyskie

Województwo Świętokrzyskie
Menu
Strona główna >> Usługi pogrzebowe

CENNIK USŁUG » usługi pogrzebowe » Województwo Świętokrzyskie

Nazwa Cena, zl. jednostka miary
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby do 6 lat lub urny do grobu ziemnego 370 zl.   
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat do grobu ziemnego 603 zl.   
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat do grobu ziemnego pogłębionego 761 zl.   
Umieszczenie w grobie murowanym trumny ze zwłokami osoby do 6 lat lub urny 188 zl.   
Umieszczenie w grobie murowanym trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat 274 zl.   
Umieszczenie urny z prochami w niszy urnowej lub wnęce urnowej w grobie ziemnym 168 zl.   
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 249 zl.   
Założenie wsporników - szyn w grobie murowanym wraz z kosztem wsporników 200 zl.   
Otwarcie i zamknięcie części podziemnej nieukończonego grobu murowanego 178 zl.   
Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego z płytą pionową 146 zl.   
Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego z płytą poziomą 267 zl.   
Demontaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby do 6 lat 167 zl.   
Demontaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat 254 zl.   
Rozebranie mogiły żużlowej 238 zl.   
Tymczasowy montaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby do 6 lat 103 zl.   
Tymczasowy montaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat 232 zl.   
Przyjęcie gruzu powstałego po pracach kamieniarskich przy wymianie nagrobka na grobie ziemnym lub nawierzchni na grobie murowanym 212 zl.   
Przyjęcie gruzu powstałego po pracach kamieniarskich, takich jak: rozbiórka nagrobka do pochowania, gruzu z fundamentów nagrobka lub wylewki 50 zl.   
Wykopanie lub wkopanie krzyża na mogile ziemnej. Za każdą czynność oddzielnie 25 zl.   
Jednorazowy wjazd do prac budowlano - montażowych przy danej lokalizacji grobu 70 zl.   
Udostępnienie do pogrzebu znicza lub katafalku 48 zl.   
Wynajem autokaru (miasto – cmentarz - miasto za każde rozpoczęte 30 min.) 70 zl.   
Przewóz księdza do pogrzebu na trasie parafia – cmentarz -parafia 75 zl.   
Przewoz trumny 113 zl.   
Przewoz trumny dziecka do lat 6 80 zl.   
Przewóz trumny ze zwłokami w skrzyni hermetycznej (wynajem skrzyni) 281 zl.   
Zwłok dziecka do lat 6 84 zl.   
Zwłok na noszach w godzinach 8.00 - 16.00 141 zl.   
Zwłok na noszach w godzinach 16.00 - 8.00 oraz sobota i dni świąteczne 230 zl.   
Zwłok w trumnie 141 zl.   
*Ceny te są uzyskane metodami statystyki matematycznej. Przedstawione ceny mogą być większe lub mniejsze od cen, prezentowanych przez firmy w wybranym regionie.


Firmy » Województwo Świętokrzyskie
Dodaj firmę >>
Wszystkie firmy >>

Ostatnio dodane ogłoszenia » Województwo Świętokrzyskie
Dodaj ogłoszenie >>
Wszystkie ogłoszenia >>