Uslug-cennik.pl

Województwo Wielkopolskie

Województwo Wielkopolskie
Menu
Strona główna >> Usługi księgowe

CENNIK USŁUG » usługi księgowe » Województwo Wielkopolskie

Nazwa Cena, zl. jednostka miary
Ewidencja ryczałtowa bez VAT do 50 dokumentów 149 zl.   
za każdy następny dokument 1 zl.   
Ewidencja ryczałtowa z VAT do 50 dokumentów 169 zl.   
za każdy następny dokument 1 zl.   
Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez VAT do 20 dokumentów 149 zl.   
od 21 do 50 dokument 179 zl.   
za każdy następny dokument 1 zl.   
Podatkowa księga przychodów i rozchodów z VAT do 20 dokumentów 169 zl.   
od 21 do 50 dokument 198 zl.   
za każdy następny dokument 1 zl.   
Księga Handlowa do 50 dokumentów 694 zl.   
od 51 do 100 dokument 893 zl.   
od 101 do 150 dokument 992 zl.   
za każdy następny dokument 1 zl.   
(cena zależna od ilości pracowników) dokumentacja pracownicza za 1 pracownika 35 zl.   
ZUS właściciela 16 zl.   
Założenie firmy jednoosobowej 496 zl.   
Założenie spółki osobowej, sp. z o.o.1) 992 zl.   
Wykonanie informacji dodatkowej dla Departamentu Pożytku Publicznego 198 zl.   
Wykonanie Sprawozdania zarządu 248 zl.   
Sporządzenie polityki rachunkowości 496 zl.   
Sporządzenie zasad obiegu dokumentów 496 zl.   
Ustalenie planu kont 198 zl.   
Sporządzanie wezwań do zapłaty, monitów, not - szt 5 zl.   
Sporządzanie noty korygującej - szt 5 zl.   
Przygotowanie sprawozdań do GUS - szt 30 zl.   
PIT roczny - szt 50 zl.   
Sporządzenie deklaracji PCC - szt 25 zl.   
Sporządzanie raportów kasowych - strona 30 zl.   
Sporządzanie umów zleceń - sztuka 15 zl.   
Sporządzanie Protokołu Zgromadzenia Wspólników 248 zl.   
*Ceny te są uzyskane metodami statystyki matematycznej. Przedstawione ceny mogą być większe lub mniejsze od cen, prezentowanych przez firmy w wybranym regionie.Ostatnio dodane ogłoszenia » Województwo Wielkopolskie
Dodaj ogłoszenie >>
Wszystkie ogłoszenia >>