Uslug-cennik.pl

Województwo Podlaskie

Województwo Podlaskie
Menu
Strona główna >> Usługi pogrzebowe

CENNIK USŁUG » usługi pogrzebowe » Województwo Podlaskie

Nazwa Cena, zl. jednostka miary
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby do 6 lat lub urny do grobu ziemnego 372 zl.   
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat do grobu ziemnego 607 zl.   
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat do grobu ziemnego pogłębionego 766 zl.   
Umieszczenie w grobie murowanym trumny ze zwłokami osoby do 6 lat lub urny 189 zl.   
Umieszczenie w grobie murowanym trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat 276 zl.   
Umieszczenie urny z prochami w niszy urnowej lub wnęce urnowej w grobie ziemnym 169 zl.   
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 250 zl.   
Założenie wsporników - szyn w grobie murowanym wraz z kosztem wsporników 201 zl.   
Otwarcie i zamknięcie części podziemnej nieukończonego grobu murowanego 179 zl.   
Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego z płytą pionową 147 zl.   
Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego z płytą poziomą 269 zl.   
Demontaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby do 6 lat 168 zl.   
Demontaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat 256 zl.   
Rozebranie mogiły żużlowej 240 zl.   
Tymczasowy montaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby do 6 lat 104 zl.   
Tymczasowy montaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat 233 zl.   
Przyjęcie gruzu powstałego po pracach kamieniarskich przy wymianie nagrobka na grobie ziemnym lub nawierzchni na grobie murowanym 213 zl.   
Przyjęcie gruzu powstałego po pracach kamieniarskich, takich jak: rozbiórka nagrobka do pochowania, gruzu z fundamentów nagrobka lub wylewki 50 zl.   
Wykopanie lub wkopanie krzyża na mogile ziemnej. Za każdą czynność oddzielnie 25 zl.   
Jednorazowy wjazd do prac budowlano - montażowych przy danej lokalizacji grobu 71 zl.   
Udostępnienie do pogrzebu znicza lub katafalku 48 zl.   
Wynajem autokaru (miasto – cmentarz - miasto za każde rozpoczęte 30 min.) 71 zl.   
Przewóz księdza do pogrzebu na trasie parafia – cmentarz -parafia 76 zl.   
Przewoz trumny 113 zl.   
Przewoz trumny dziecka do lat 6 80 zl.   
Przewóz trumny ze zwłokami w skrzyni hermetycznej (wynajem skrzyni) 283 zl.   
Zwłok dziecka do lat 6 85 zl.   
Zwłok na noszach w godzinach 8.00 - 16.00 142 zl.   
Zwłok na noszach w godzinach 16.00 - 8.00 oraz sobota i dni świąteczne 231 zl.   
Zwłok w trumnie 142 zl.   
*Ceny te są uzyskane metodami statystyki matematycznej. Przedstawione ceny mogą być większe lub mniejsze od cen, prezentowanych przez firmy w wybranym regionie.


Firmy » Województwo Podlaskie
Dodaj firmę >>
Wszystkie firmy >>

Ostatnio dodane ogłoszenia » Województwo Podlaskie
Dodaj ogłoszenie >>
Wszystkie ogłoszenia >>