Uslug-cennik.pl

Województwo Lubuskie

Województwo Lubuskie
Menu
Strona główna >> Usługi księgowe

CENNIK USŁUG » usługi księgowe » Województwo Lubuskie

Nazwa Cena, zl. jednostka miary
Ewidencja ryczałtowa bez VAT do 50 dokumentów 137 zl.   
za każdy następny dokument 1 zl.   
Ewidencja ryczałtowa z VAT do 50 dokumentów 155 zl.   
za każdy następny dokument 1 zl.   
Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez VAT do 20 dokumentów 137 zl.   
od 21 do 50 dokument 164 zl.   
za każdy następny dokument 1 zl.   
Podatkowa księga przychodów i rozchodów z VAT do 20 dokumentów 155 zl.   
od 21 do 50 dokument 182 zl.   
za każdy następny dokument 1 zl.   
Księga Handlowa do 50 dokumentów 637 zl.   
od 51 do 100 dokument 819 zl.   
od 101 do 150 dokument 910 zl.   
za każdy następny dokument 1 zl.   
(cena zależna od ilości pracowników) dokumentacja pracownicza za 1 pracownika 32 zl.   
ZUS właściciela 15 zl.   
Założenie firmy jednoosobowej 455 zl.   
Założenie spółki osobowej, sp. z o.o.1) 910 zl.   
Wykonanie informacji dodatkowej dla Departamentu Pożytku Publicznego 182 zl.   
Wykonanie Sprawozdania zarządu 228 zl.   
Sporządzenie polityki rachunkowości 455 zl.   
Sporządzenie zasad obiegu dokumentów 455 zl.   
Ustalenie planu kont 182 zl.   
Sporządzanie wezwań do zapłaty, monitów, not - szt 5 zl.   
Sporządzanie noty korygującej - szt 5 zl.   
Przygotowanie sprawozdań do GUS - szt 27 zl.   
PIT roczny - szt 46 zl.   
Sporządzenie deklaracji PCC - szt 23 zl.   
Sporządzanie raportów kasowych - strona 27 zl.   
Sporządzanie umów zleceń - sztuka 14 zl.   
Sporządzanie Protokołu Zgromadzenia Wspólników 228 zl.   
*Ceny te są uzyskane metodami statystyki matematycznej. Przedstawione ceny mogą być większe lub mniejsze od cen, prezentowanych przez firmy w wybranym regionie.


Firmy » Województwo Lubuskie
Dodaj firmę >>
Wszystkie firmy >>

Ostatnio dodane ogłoszenia » Województwo Lubuskie
Dodaj ogłoszenie >>
Wszystkie ogłoszenia >>