Uslug-cennik.pl

Województwo Podlaskie

Województwo Podlaskie
Menu
Strona główna >> Usługi księgowe

CENNIK USŁUG » usługi księgowe » Województwo Podlaskie

Nazwa Cena, zl. jednostka miary
Ewidencja ryczałtowa bez VAT do 50 dokumentów 142 zl.   
za każdy następny dokument 1 zl.   
Ewidencja ryczałtowa z VAT do 50 dokumentów 161 zl.   
za każdy następny dokument 1 zl.   
Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez VAT do 20 dokumentów 142 zl.   
od 21 do 50 dokument 170 zl.   
za każdy następny dokument 1 zl.   
Podatkowa księga przychodów i rozchodów z VAT do 20 dokumentów 161 zl.   
od 21 do 50 dokument 189 zl.   
za każdy następny dokument 1 zl.   
Księga Handlowa do 50 dokumentów 661 zl.   
od 51 do 100 dokument 850 zl.   
od 101 do 150 dokument 944 zl.   
za każdy następny dokument 1 zl.   
(cena zależna od ilości pracowników) dokumentacja pracownicza za 1 pracownika 33 zl.   
ZUS właściciela 15 zl.   
Założenie firmy jednoosobowej 472 zl.   
Założenie spółki osobowej, sp. z o.o.1) 944 zl.   
Wykonanie informacji dodatkowej dla Departamentu Pożytku Publicznego 189 zl.   
Wykonanie Sprawozdania zarządu 236 zl.   
Sporządzenie polityki rachunkowości 472 zl.   
Sporządzenie zasad obiegu dokumentów 472 zl.   
Ustalenie planu kont 189 zl.   
Sporządzanie wezwań do zapłaty, monitów, not - szt 5 zl.   
Sporządzanie noty korygującej - szt 5 zl.   
Przygotowanie sprawozdań do GUS - szt 28 zl.   
PIT roczny - szt 47 zl.   
Sporządzenie deklaracji PCC - szt 24 zl.   
Sporządzanie raportów kasowych - strona 28 zl.   
Sporządzanie umów zleceń - sztuka 14 zl.   
Sporządzanie Protokołu Zgromadzenia Wspólników 236 zl.   
*Ceny te są uzyskane metodami statystyki matematycznej. Przedstawione ceny mogą być większe lub mniejsze od cen, prezentowanych przez firmy w wybranym regionie.


Firmy » Województwo Podlaskie
Dodaj firmę >>
Wszystkie firmy >>

Ostatnio dodane ogłoszenia » Województwo Podlaskie
Dodaj ogłoszenie >>
Wszystkie ogłoszenia >>