Uslug-cennik.pl

Województwo Podkarpackie

Województwo Podkarpackie
Menu
Strona główna >> Usługi księgowe

CENNIK USŁUG » usługi księgowe » Województwo Podkarpackie

Nazwa Cena, zl. jednostka miary
Ewidencja ryczałtowa bez VAT do 50 dokumentów 135 zl.   
za każdy następny dokument 1 zl.   
Ewidencja ryczałtowa z VAT do 50 dokumentów 153 zl.   
za każdy następny dokument 1 zl.   
Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez VAT do 20 dokumentów 135 zl.   
od 21 do 50 dokument 163 zl.   
za każdy następny dokument 1 zl.   
Podatkowa księga przychodów i rozchodów z VAT do 20 dokumentów 153 zl.   
od 21 do 50 dokument 181 zl.   
za każdy następny dokument 1 zl.   
Księga Handlowa do 50 dokumentów 632 zl.   
od 51 do 100 dokument 813 zl.   
od 101 do 150 dokument 903 zl.   
za każdy następny dokument 1 zl.   
(cena zależna od ilości pracowników) dokumentacja pracownicza za 1 pracownika 32 zl.   
ZUS właściciela 14 zl.   
Założenie firmy jednoosobowej 451 zl.   
Założenie spółki osobowej, sp. z o.o.1) 903 zl.   
Wykonanie informacji dodatkowej dla Departamentu Pożytku Publicznego 181 zl.   
Wykonanie Sprawozdania zarządu 226 zl.   
Sporządzenie polityki rachunkowości 451 zl.   
Sporządzenie zasad obiegu dokumentów 451 zl.   
Ustalenie planu kont 181 zl.   
Sporządzanie wezwań do zapłaty, monitów, not - szt 5 zl.   
Sporządzanie noty korygującej - szt 5 zl.   
Przygotowanie sprawozdań do GUS - szt 27 zl.   
PIT roczny - szt 45 zl.   
Sporządzenie deklaracji PCC - szt 23 zl.   
Sporządzanie raportów kasowych - strona 27 zl.   
Sporządzanie umów zleceń - sztuka 14 zl.   
Sporządzanie Protokołu Zgromadzenia Wspólników 226 zl.   
*Ceny te są uzyskane metodami statystyki matematycznej. Przedstawione ceny mogą być większe lub mniejsze od cen, prezentowanych przez firmy w wybranym regionie.


Firmy » Województwo Podkarpackie
Dodaj firmę >>
Wszystkie firmy >>

Ostatnio dodane ogłoszenia » Województwo Podkarpackie
Dodaj ogłoszenie >>
Wszystkie ogłoszenia >>