Uslug-cennik.pl

Ciężkowice

Ciężkowice
Menu
Strona główna >> Usługi księgowe

CENNIK USŁUG » usługi księgowe » Ciężkowice

Nazwa Cena, zl. jednostka miary
Ewidencja ryczałtowa bez VAT do 50 dokumentów 140 zl.   
za każdy następny dokument 1 zl.   
Ewidencja ryczałtowa z VAT do 50 dokumentów 159 zl.   
za każdy następny dokument 1 zl.   
Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez VAT do 20 dokumentów 140 zl.   
od 21 do 50 dokument 168 zl.   
za każdy następny dokument 1 zl.   
Podatkowa księga przychodów i rozchodów z VAT do 20 dokumentów 159 zl.   
od 21 do 50 dokument 187 zl.   
za każdy następny dokument 1 zl.   
Księga Handlowa do 50 dokumentów 653 zl.   
od 51 do 100 dokument 840 zl.   
od 101 do 150 dokument 933 zl.   
za każdy następny dokument 1 zl.   
(cena zależna od ilości pracowników) dokumentacja pracownicza za 1 pracownika 33 zl.   
ZUS właściciela 15 zl.   
Założenie firmy jednoosobowej 467 zl.   
Założenie spółki osobowej, sp. z o.o.1) 933 zl.   
Wykonanie informacji dodatkowej dla Departamentu Pożytku Publicznego 187 zl.   
Wykonanie Sprawozdania zarządu 233 zl.   
Sporządzenie polityki rachunkowości 467 zl.   
Sporządzenie zasad obiegu dokumentów 467 zl.   
Ustalenie planu kont 187 zl.   
Sporządzanie wezwań do zapłaty, monitów, not - szt 5 zl.   
Sporządzanie noty korygującej - szt 5 zl.   
Przygotowanie sprawozdań do GUS - szt 28 zl.   
PIT roczny - szt 47 zl.   
Sporządzenie deklaracji PCC - szt 23 zl.   
Sporządzanie raportów kasowych - strona 28 zl.   
Sporządzanie umów zleceń - sztuka 14 zl.   
Sporządzanie Protokołu Zgromadzenia Wspólników 233 zl.   
*Ceny te są uzyskane metodami statystyki matematycznej. Przedstawione ceny mogą być większe lub mniejsze od cen, prezentowanych przez firmy w wybranym regionie.


Firmy » Ciężkowice
Dodaj firmę >>
Wszystkie firmy >>

Ostatnio dodane ogłoszenia » Ciężkowice
Dodaj ogłoszenie >>
Wszystkie ogłoszenia >>