Uslug-cennik.pl

Sokołów Podlaski

Sokołów Podlaski
Menu
Strona główna >> Usługi pogrzebowe

CENNIK USŁUG » usługi pogrzebowe » Sokołów Podlaski

Nazwa Cena, zl. jednostka miary
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby do 6 lat lub urny do grobu ziemnego 519 zl.   
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat do grobu ziemnego 847 zl.   
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat do grobu ziemnego pogłębionego 1 069 zl.   
Umieszczenie w grobie murowanym trumny ze zwłokami osoby do 6 lat lub urny 264 zl.   
Umieszczenie w grobie murowanym trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat 385 zl.   
Umieszczenie urny z prochami w niszy urnowej lub wnęce urnowej w grobie ziemnym 236 zl.   
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 349 zl.   
Założenie wsporników - szyn w grobie murowanym wraz z kosztem wsporników 281 zl.   
Otwarcie i zamknięcie części podziemnej nieukończonego grobu murowanego 250 zl.   
Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego z płytą pionową 206 zl.   
Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego z płytą poziomą 376 zl.   
Demontaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby do 6 lat 235 zl.   
Demontaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat 357 zl.   
Rozebranie mogiły żużlowej 335 zl.   
Tymczasowy montaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby do 6 lat 145 zl.   
Tymczasowy montaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat 326 zl.   
Przyjęcie gruzu powstałego po pracach kamieniarskich przy wymianie nagrobka na grobie ziemnym lub nawierzchni na grobie murowanym 298 zl.   
Przyjęcie gruzu powstałego po pracach kamieniarskich, takich jak: rozbiórka nagrobka do pochowania, gruzu z fundamentów nagrobka lub wylewki 70 zl.   
Wykopanie lub wkopanie krzyża na mogile ziemnej. Za każdą czynność oddzielnie 36 zl.   
Jednorazowy wjazd do prac budowlano - montażowych przy danej lokalizacji grobu 99 zl.   
Udostępnienie do pogrzebu znicza lub katafalku 67 zl.   
Wynajem autokaru (miasto – cmentarz - miasto za każde rozpoczęte 30 min.) 99 zl.   
Przewóz księdza do pogrzebu na trasie parafia – cmentarz -parafia 105 zl.   
Przewoz trumny 158 zl.   
Przewoz trumny dziecka do lat 6 112 zl.   
Przewóz trumny ze zwłokami w skrzyni hermetycznej (wynajem skrzyni) 395 zl.   
Zwłok dziecka do lat 6 119 zl.   
Zwłok na noszach w godzinach 8.00 - 16.00 198 zl.   
Zwłok na noszach w godzinach 16.00 - 8.00 oraz sobota i dni świąteczne 323 zl.   
Zwłok w trumnie 198 zl.   
*Ceny te są uzyskane metodami statystyki matematycznej. Przedstawione ceny mogą być większe lub mniejsze od cen, prezentowanych przez firmy w wybranym regionie.


Firmy » Sokołów Podlaski
Dodaj firmę >>
Wszystkie firmy >>

Ostatnio dodane ogłoszenia » Sokołów Podlaski
Dodaj ogłoszenie >>
Wszystkie ogłoszenia >>